Bli en del av nettverket vårt

Bli en del av et gründermiljø på NTNU!

Vi ønsker at kule damer med engasjement for entreprenørskap og innovasjon bør få muligheten til å knytte forbindelser og dele hjertesaker. Vi bygger derfor et kvinnelig gründernettverk på NTNU!

Bli en del av nettverket vårt gjennom Facebook-gruppen «Jenter og entreprenørskap». Dette er vår felles kommunikasjonskanal, hvor vi deler store og små nyheter, tips, guider, artikler, stillingsutlysninger, personintervju osv. Her vil det også være rom for å knytte forbindelser med hverandre på tvers av nettverket, samt deling av hjertesaker. 

Vi er opptatt av å være et lavterskel og inkluderende miljø, så du behøver ingen forkunnskaper eller erfaring for å bli en del av felleskapet vårt. Det viktigste er at du har lyst!

Vi vil også invitere til hyggelige samlinger internt for miljøet, samt dele våre arrangement slik at du får muligheten til å delta!

Høres dette ut som noe for deg?

Følg oss på sosiale medier for flere oppdateringer og behind the scenes