Bli kjent med Boost

Boost, etter engelsk boost (verb) 'gi et løft eller puff, hjelpe frem; øke, styrke; forsterke'

Boost Henne er en studentdrevet organisasjon rettet mot kvinnelige studenter som ønsker å utforske hva det vil si å jobbe med entreprenørskap eller starte opp egen bedrift. Vi er også en del av Spark* NTNU. 

Boost Henne legger opp et årshjul med aktiviteter gjennom semesteret som har som hensikt å hjelpe studenter å utvikle eller forfølge sin forretningsidé. Vi bygger også opp et kvinnelig gründernettverk, slik at våre medlemmer kan knytte forbindelser på tvers av organisasjonen.

Starte opp egen bedrift?

I samarbeid med Spark* NTNU tilbyr Boost også veiledning og bistand til idéhavere som ønsker å starte opp egne bedrifter. Om du er i idéfasen eller har kommet et stykke på vei, så har vi erfarne veiledere som kan hjelpe deg å ta steget videre. Vi svarer på spørsmål og guider deg i riktig retning hvis du står fast, uansett hva det gjelder. Veilederen stiller som en kompis med peiling og kan hjelpe med eksempelvis støtteordninger, prototyping eller hvordan få kontakt med markedet. Ta kontakt med oss her for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med!

Hvorfor prosjektet ble opprettet

Til tross for at cirka like mange kvinner og menn ønsker å starte en egen bedrift, er kun 3 av 10 norske gründere kvinner. Ser man mot de store, kapitalgenererende bedriftene er kvinneandelen enda lavere. Kun 4% av bedriftene som har profesjonelle investorer tilhører kvinner. 

Også på NTNU finner vi en ubalanse når det gjelder kjønn og entreprenørskap. En studie fra 2018 viste at kun 11% av studentene som søkte veiledningstjeneste hos Spark* NTNU var jenter. Dette var et sjokkerende funn, og i kjølvannet av studien ble Boost opprettet. Tall fra 2020 viser at prosjektet fungerer, der prosentandelen har økt til 24%.

5/5
«Kvinneprosjektet har gitt meg kvinnelige forbilder å se opp til, de har bidratt til å øke troen på meg selv og jeg kjenner på en trygghet i det å ha et kvinnelig nettverk man kan nå ut til som man har felles interesser med».
Jenni, idéhaver
5/5
Kvinneprosjektet har hatt arrangementer som har gitt meg innblikk i hvordan det er å starte opp, og gitt viktig info som man må tenke på før og under oppstart. Ikke minst er du din egen sjef! Jeg bestemmer selv struktur på dagene mine og det er i tillegg motiverende å løse andres utfordringer med min løsning som gründer.
Khadija, idéhaver